Psykologiske eksperimenter

Kurset Psykologiske eksperimenter er egentlig et kursus på grænsen til mit normale referencefelt, men med sit udgangspunkt i sociologien var kurset alligevel givende i forhold til nedenstående læring.

Vanebrydning

En af foredragene omhandlede Kurt Lewin, sociolog, som behandlede modellen: unfreeze – move – refreeze. Grund idéen er, at før vi kan ændre vaner, skal der ruskes op i vores gamle vaner – så bliver vi klar til at lede efter nye metoder. Når metoderne er flyttet skal de fryses for at blive fastholdt og blive til nye og vedvarende vaner.

Troens betydning

Placeboforskning viser at tankens magt i mange tilfælde kan være meget dominerende og undersøgelser viser at 80% af de personer der har fået placebo behandling men har troet på det, faktisk har været i bedring. De elementer som kan hjælpe/modvirke resultaterne er:

  • Type behandling
  • Din erfaring (gode og dårlige oplevelser)
  • Beskrivelsen af behandlingen
  • Autoriteten af behandlingen

Jeg ser en stor sammenhæng i elementerne i forhold til både min opfattelse af alternativ behandling som fik min akne til at forsvinde, samt en mere professionel vinkel som udrulning af nye systemer eller håndteringen af strategi eller APV, hvor en indstilling for et problem kan være ødelæggende for udviklingen.

Vi kan ikke huske rigtigt

Vores hukommelse gemmes ikke i fulde historier, men derimod i små brudstykker. Det gør at vores hjerne hver gang vi finder et minde skal sammensætte det og vores minder er hver gang påvirket af humør og situation. Så næste gang jeg er beslutsom med hvad der er sket, skal jeg nok holde igen, ligesom du ikke kan være sikker på at ovenstående faktisk er det jeg har oplevet på kurset.