Håndter konflikten


Jeg tager godt nok et kursus i It-projektledelse forårs semesteret 2010, hvor dette kursus også foregår, men måtte alligevel hoppe på dette kursus i folkeuniversitetet.

Konflikter er ofte konsekvensen af at arbejde sammen, men også en af de ting som bringer et projekt eller lignende videre til et andet niveau. Som en lidt konfliktsky pige, syntes jeg dog jeg blev nødt til at blive klogere på emnet, for at kunne reagere konstruktivt i konfliktsituationer.

Kurset starter først i april, hvor jeg vil kunne sige om kurset har et givtigt udbytte.

Beskrivelse fra Folkeuniversitetets hjemmeside

Konflikter er på godt og ondt en del af alle organisationer. Konflikthåndtering er derfor en vigtig opgave for både ledere og medarbejdere. Det handler om at se konflikterne – helst før de opstår – og håndtere dem konstruktivt, så organisationen ikke lider under det.

Men hvordan optimerer man parternes dialog, så der skabes en fælles erkendelse af, hvad konflikten drejer sig om? Og kan konflikterne løses ved at tale om dem på nye måder? Foredragsrækken introducerer forskellige konflikthåndteringsredskaber og peger på, hvordan vi kan ruste vores organisationer til en bedre intern kommunikation i fremtiden.

14/04: Konflikthåndtering gennem mægling. Professor Helle Alrø, Kommunikation, Aalborg Universitet
21/04: Nye fortællinger kan løse konflikter. Adjunkt Nikolaj Kure, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet
28/04: Hvordan kan vi tale om konflikten. Organisations- og ledelseskonsulent Kim Martin Nielsen, Attractor
05/05: Konflikten som kilde til innovation. Ph.d.-stipendiat Lars Hedemann, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet